• W symulacji zespoły studenckie oraz firmowe złożone z 3-5 osób zarządzają wirtulaną firmą na symulowanych rynkach.
  • Zespoły konkurują ze sobą w grupach (5-8 drużyn w każdej), a decyzje jednego zespołu mają wpływ na rezultaty konkurentów w danej grupie.
  • Konkurs składa się z 2 etapów (każdy etap skłąda się z 5 cykli edycyjnych).
  • Przed Rozpoczęciem pierwszego etapu zespoły biorą udział w etapie treningowym złożonym z 3 cykli decyzyjnych.
  • Zespoły zaczynają każdy etap od przeanalizowania historii firmy oraz sytuacji rynkowej. W każdym etapie zespoły otrzymują inny scenariusz, w którym obecnie znajduje się ich firma. Wszystkie drużyny otrzymują ten sam scenariusz.
  • Każdy etap skłąda się z 5 cykli decyzyjnych (1 cykl = 1 tydzień = 1 kwartał w symulacji).
  • W każdym cyklu decyzjnym zespoły muszą podjąć ponad 70 decyzji związanych takimi obszarami jak: marketing, produkcja, sprzedaż, personel, inwestycje, finanse.
  • Po każdym cyklu decyzyjnym zespoły otrzymują raport o wynikach swoich działań, reakcji konsumentów i inwestorów na prowadzoną politykę. Na podstawie raportu i obserwacji przygotowują kolejny zestaw decyzji operacyjnych dla swojego przedsiębiorstwa.
  • Celem do którego dążą wszystkie drużyny jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego swojej firmy (Investment Performance).
  • Zwycięzca reprezentuje Polskę na finale światowym.

Poznaj zasady udziału w konkursie GMC Poland

Poznaj zasady i zakres decyzyjny symulacji