Grupa 1
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
2. Projekt V
NetWorkS!
9 506 618 6605140 7727760 2.14665
5. IFE PŁ Engineers
BPCC
8 403 052 5956740 6632640 1.8424
7. En avance
GMC Alumni
8 354 315 5803287 6051996 1.86798
6. MADMAR 2013
Eurostudent
7 679 652 5591202 6278040 1.74396
3. Znajomi sędziów
Bank Zachodni WBK
7 187 874 6579802 6762400 1.69061
1. Stachanowcy
dlaStudenta.pl
7 034 698 4344763 4816260 1.4865
8. JMS
GMC Alumni
6 353 100 5425323 4948020 1.2495
4. NEO TEAM
Eurostudent
5 724 186 5176173 5342000 1.33553
Grupa 2
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
6. Appalling Avalanche
KPMG
9 917 916 5951713 6266040 1.89884
8. PAKA
Bank Zachodni WBK
8 999 492 5553212 6272280 1.74236
3. EXECON JUNIOR
Ambasadorzy GMC
8 619 414 4742376 4813924 1.38933
5. People Behind Technology
EXATEL SA
8 526 327 5346585 5976180 1.84459
1. Kapitałożercy2
7 835 000 5471278 5758560 1.5997
2. Kopiec Kreta
Akademia Leona Koźmińskiego
7 185 628 3658373 3751596 1.158
7. Challenge Accepted 3
6 879 252 4703207 4654800 1.29308
4. UEW-Team
GMC Alumni
5 712 237 5186874 5454800 1.36373
Grupa 3
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
7. SCAM
MarkaPracodawcy.pl
9 039 927 6394988 7323120 2.03427
5. Charming Team
KPMG
8 527 638 6310557 7080120 1.96676
1. EXECS
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
7 842 519 5738455 6353640 1.76497
6. Pingwinki
THINKTANK
7 592 776 5826802 5846400 1.62403
3. Team Tirim Tim
Bank Zachodni WBK
6 829 654 5807166 6246000 1.56156
2. Nemezis
MarkaPracodawcy.pl
6 635 570 4924126 5226840 1.45199
8. JJKA Company
Ambasadorzy GMC
6 434 237 5957124 6176800 1.54428
4. Pandy Biznesu
Ambasadorzy GMC
6 362 313 4468690 3835188 1.12146
Grupa 4
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. GREEN OTI
Bank Zachodni WBK
8 015 206 6371653 7186400 1.79665
2. Aniołki Charliego
Personel i Zarządzanie
7 937 459 4149391 4958593 1.3913
4. PoznanPower
MBA Manager
7 758 918 6532665 6752196 1.70516
8. Phoenix
MBA Manager
7 396 719 5681504 5982120 1.66177
7. Kanonierzy
6 680 740 5062410 5422165 1.37274
6. Harpagans of Economics
MBA Manager
6 334 140 5896573 5830400 1.45766
5. ACME
dlaStudenta.pl
6 139 632 4910355 5354000 1.3386
3. ReSolution
Eurostudent
5 798 775 5200421 5418954 1.35448
Grupa 5
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
5. Egzekutywa Robotnicza
Carrefour Polska Sp. z o.o.
8 635 473 6278630 6927140 1.87223
6. Grand Orient
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
8 521 942 5992570 6467000 1.78401
4. Quants
BPCC
8 396 672 5287414 5510160 1.53064
8. Rosomaki
MarkaPracodawcy.pl
7 522 847 5286510 5760000 1.44005
2. Jamnik
GMC Alumni
7 068 717 4101829 3980520 1.10579
1. Kulawi Krulowie
7 029 748 5509071 5506920 1.52976
7. Promotion Mix Team
GMC Alumni
6 953 161 5015996 5424400 1.35617
3. RAMMA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
5 047 677 4501140 4380800 1.0953
Grupa 6
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
4. Keszmachina
THINKTANK
8 807 453 5946437 7248600 2.0136
2. Nieustraszeni
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
8 426 485 5373102 6244524 1.57695
7. Feniks
KPMG
7 771 416 4456368 4771080 1.32532
8. Forum Edukacji Biznesowej
GMC Alumni
7 687 920 7177937 7261410 1.68871
1. Apollo
GMC Alumni
7 055 407 5331504 5419400 1.54842
5. United Salmons
THINKTANK
6 116 114 5657189 5810930 1.41731
3. Simply Genius
Personel i Zarządzanie
5 807 437 5368824 5550000 1.38755
6. Grape Entertainment
dlaStudenta.pl
5 555 191 5066469 5057760 1.23363
Grupa 7
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
6. MDSP
KPMG
9 657 628 7269939 7853015 2.06171
4. Innova
Personel i Zarządzanie
8 445 918 6040818 6625960 1.79089
5. Always Happy
Bank Zachodni WBK
8 028 744 4863177 5618256 1.6721
8. Kick-off
KPMG
7 778 329 6216483 6563700 1.68301
1. Warsaw Agalon
MBA Manager
7 685 417 5073086 5484240 1.52345
7. Business Angels
MBA Manager
7 118 721 5898697 6086800 1.52173
3. Business Ally
MBA Manager
7 026 685 5986920 6357575 1.49599
2. KNNN
5 705 968 3264558 3290220 1.01554
Grupa 8
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
7. New Age Kings
KPMG
10 221 017 7364088 8029800 2.2306
2. KN Ekonomistów SGGW
Ambasadorzy GMC
8 305 084 6175882 6564240 1.82349
8. N!ron
NetWorkS!
7 372 700 4612586 4686790 1.26672
1. the old-boys network
Bank Zachodni WBK
6 833 464 6469140 6450000 1.61259
5. RTK POLAND
GMC Alumni
6 647 714 4555133 4484784 1.19696
6. BBB
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 397 113 4409485 4533804 1.14493
4. Gold Diggers
BPCC
6 306 436 4557667 5081120 1.15482
3. eKOnoMICZNI
MBA Manager
4 806 989 3430913 3348660 0.98496