Aktualności
Untitled design
Wyniki ankiety wśród uczestników II etapu 17. edycji GMC Poland

Na przełomie stycznia i lutego zapytaliśmy uczestników II etapu 17.edycji GMC Poland o ich wrażenia i opinie na temat grywalizacji. Wnioski są niezwykle pozytywne – ponad 90% respondentów dobrze się bawi i poleci udział w grywalizacji znajomym i współpracownikom. Dziewięciu na dziesięciu uczestników uważa, że czas poświęcony na udział w GMC był dobrze zainwestowany. A blisko 90% uczestników II etapu jest zdania, że Global Manangement Challenge jest dobrym narzędziem rozwojowym.

graczy dobrze się bawiło i poleci udział w GMC znajomym i współpracownikom

uczestników ocenia czas poświęcony na GMC za dobrze zainwestowany w swój rozwój

ankietowanych uważa, że GMC to dobre narzędzie rozwojowe

Tak o wrażeniach z gry napisała  Katarzyna Borkowska, starszy doradca klienta Banku Zachodniego WBK i członkini zespołu B. Squad

„Uczestnictwo w grze GMC pozwoliło lepiej zrozumieć zależności, jakie pojawiają się w prowadzeniu własnego biznesu, a na jakie należy zwracać uwagę każdego dnia, aby ten biznes „dobrze się kręcił”. Jest to kilka niezależnych segmentów, a jednak bardzo powiązanych ze sobą, jak finanse, marketing czy dystrybucja. I tak jest z każdym biznesem, również w bankowości, wiele różnych czynników składa się na realizowany przez nas wynik i to jak nim zarządzimy, zagwarantuje nam sukces. Umiejętność pracy z dużą ilością danych, poprawne ich wykorzystanie mając na uwadze możliwości i szanse, jakie się pojawiają, wspólne podejmowanie trafnych decyzji w obliczu presji czasu – to dało mi uczestnictwo w grze.

Nasz zespół to niesamowite osoby. Od początku wyszliśmy z założenia, że jeżeli przystępujemy do rywalizacji, musimy się zaangażować wszyscy, dać z siebie wszystko. Zatem wspólny cel pozwolił nam znaleźć rozwiązania, również te potrzebne w komunikowaniu się oraz podjąć decyzje, które przerodziły się w nasz wspólny sukces, a mianowicie przeszliśmy do II etatu grywalizacji GMC. Już od początku nastąpił podział obowiązków, zgodnie z zainteresowaniem każdego z członków zespołu, a później wspólne poleganie na sobie i zaufanie oraz obranie wspólnego kierunku pozwoliło nam na wspaniałą współpracę.”

GMC to narzędzie umożliwiające szybki rozwój. Zdaniem 88% respondentów udział w grywalizacji pozwala rozwinąć umiejętności analityczne. 84% ankietowanych przyznaje, że gra pozwala dostrzec wpływ różnych czynników na wyniki przedsiębiorstwa. Kolejnymi zaletami płynącymi z udziału w GMC było: rozwinięcie umiejętności planowania i wdrażania strategii (83%) oraz analizy finansowej(73%).

Blisko 80% badanych przyznaje, że grywalizacja w realnym stopniu wpływa na współpracę w zespole. Zdanie to potwierdzają słowa Tomasza Bruzdy, członka zespołu PGE MIX, startującego pod patronatem Grupy Kapitałowej PGE:

GMC to super przygoda. Pozwala w wirtualnej firmie wypłynąć na szerokie wody. Uczy pracy zespołowej i odpowiedzialności za swoje decyzje lub brak decyzji. Obowiązkowo za rok się do niej zgłoszę!

Umiejętności analityczne (wnioskowanie danych)

Wpływ różnych czynników na wyniki przedsiębiorstwa

Planowanie i wdrażanie strategii

Współpraca w zespole

Analiza finansowa