Rejestracja studentów

Rejestracja zespołów studenckich do Global Management Challenge. Rejestracja zespołów studenckich do 20. Edycji Konkursu GMC Poland 2019/2020 potrwa do 27 października 2019 r. Aby ubiegać się o zakwalifikowanie do (bezpłatnego) udziału w konkursie drużyny studenckie są zobowiązane do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://gmcpoland.pl/formularze-rejestracyjne do 27 października 2019 r. Po wypełnieniu formularz zostanie zarejestrowany w procesie…