Aktualności

1 grudnia 2021 roku rozpoczęła się najnowsza edycja Global Management Challenge Poland.

W tegorocznej edycji udział biorą 74 zespoły firmowe oraz studenckie, podzielone na 15 grup. Zespoły rywalizują ze sobą o osiągnięcie jak najwyższego Wyniku Inwestycyjnego wirtualnej spółki. Z każdej grupy do drugiego etapu przechodzą  po 2 drużyny z najwyższym Wynikiem Inwestycyjnym. Wielki finał zaplanowany jest na wiosnę 2022. Partnerami tegorocznej edycji są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ACCA oraz Biznes24.

Uczestnicy walczą o tytuł Mistrzów Zarządzania GMC Poland, możliwość reprezentowania Polski na finałach światowych GMC oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego.

 Symulacja Biznesowa GMC to nie tylko nagrody oraz prestiż ze zwycięstwa, ale przede wszystkim korzyści płynące z uczestnictwa:

  1. wiedza z zakresu planowania strategicznego,
  2. trening analizy finansowej,
  3. poznanie zagadnień rynkowych,
  4. doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  5. nauka podejmowania decyzji menedżerskich,
  6. rozwój umiejętności interpersonalnych i umiejętności miękkich,
  7. rozwój współpracy w grupie,
  8. sprawdzenie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na praktykę.

 

Życzymy wysokich Wyników Inwestycyjnych wszystkim zespołom!