Aktualności
Ruszyła 19 edycja Global Management Challenge Poland!

15.listopada 2018r. rozpoczął się I etap 19 edycji Global Management Challenge Poland 2018/2019.

W tegorocznej edycji bierze udział 155 zespołów studenckich oraz firmowych, które przez kolejne 10 tygodni (do 14 lutego 2019r.) będą rywalizować ze sobą o osiągnie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego swojej wirtualnej spółki oraz zwycięstwo w Global Management Challenge Poland.

Uczestnicy walczą o tytuł Mistrzów Zarządzania, a  najlepszy zespół będzie miał szansę reprezentować Polskę na finałach światowych GMC w Rosji w kwietniu 2019r. oraz uzyska możliwość zdobycia podyplomowych studiów na Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozbudowany zakres decyzyjny GMC czyni z symulacji największą grę strategiczną w Polsce, jak i na świecie, przynoszącą wiele korzyści uczestnikom rywalizacji, m.in.: zdobycie wiedzy z zakresu planowania strategicznego, analizy finansowej, spojrzenie z „lotu ptaka” na zagadnienia rynkowe, praktyczne doświadczenia w zarządzaniu firmą, trening analizy finansowej, podejmowania decyzji menedżerskich, wzmocnienie zdolności interpersonalnych, współpracy w grupie i negocjacji oraz przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę.

Partnerami strategicznymi w 19 edycji Global Management Challenge są: ING Bank Śląski oraz Grupa Kapitałowa PGE.