Aktualności
Rozwój w GMC

W styczniu wśród uczestników I etapu konkursu przeprowadzone zostały ankiety dotyczące rozwoju umiejętności w ramach konkursu.

Wyniki badania wskazują następujące obszary, jako te, w których ankietowani widzą największy wzrost umiejętności:

– Analiza i wnioskowanie danych – 91 % respondentów,

– Planowanie i wdrażanie strategii – 85% oraz

– wpływ różnych czynników na wyniki przedsiębiorstwa – 85 %.

 

Trzy czwarte uczestników już zapowiada, że będzie chciało wystartować w kolejnej edycji GMC.

Krótkie podsumowanie wyników można znaleźć tutaj