Rejestracja zespołów firmowych do 20. Polskiej Edycji GMC Poland 2019/2020

Aby zarejestrować zespół firmowy należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony poniżej oraz dokonać opłaty na podstawie faktury za udział w GMC.

W skład zespołu może wchodzić od 3 do 5 osób.

Zmian w składzie drużyny można dokonać do połowy pierwszego etapu konkursu. W zespole mogą występować pracownicy różnych specjalizacji oraz szczebli. W konkursie będą występować po patronatem swojej firmy.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Rejestracja zespołów na stronie https://gmcpoland.pl/formularze-rejestracyjne

Opłata za udział jednej drużyny firmowej w konkursie GMC Poland wynosi 7 900 zł + 23% VAT. Jest to jednorazowo całkowity koszt niezależnie od przebytych etapów w konkursie.

Prosimy, o dokładne wypełnienie danych firmy, które będą niezbędne do wystawienia faktury, która stanowi podstawę do uiszczenia opłaty za udział w konkursie.

W przypadku pytań lub zainteresowania rejestracją zespołu firmowego prosimy o kontakt z:

Sonia Zakrzewska
mail: sonia.zakrzewska@bigram.pl
tel: +48 605 550 819