Aktualności

Przedstawiamy ranking GMC Poland Academics
/Uczelnie wyższe w GMC/

W Polsce w każdej edycji bardzo licznie startują zespoły z uczelni technicznych oraz ekonomicznych. Poniżej znajduje się ranking zespołów i uczelni wyższych w GMC Poland 2013.

W XIV edycji konkursu GMC w Polsce, aż 317 drużyn studenckich zostało zakwalifikowanych do symulacji. Najliczniejszą grupę reprezentowali studenci warszawskiego SGH (37 drużyn). Na drugim miejscu pod względem liczby zarejestrowanych drużyn uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (27 drużyn). Trzecie miejsce zajęła Politechnika Łódzka oraz Zespoły Mieszane (reprezentują je studenci uczęszczający na różne uczelnie w Polsce). W ścisłej czołówce znalazły się również następujące uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Białostocka, Politechnika Wrocławska jak również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

31 marca w Sali New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozegrany został finał 14 polskiej edycji konkursu Global Management Challenge. W tym roku to właśnie studenci reprezentujący najbardziej znane uczelnie w Polsce zdobyli podium tego prestiżowego konkursu. Pierwsze miejsce zdobył zespół MDSP reprezentowany przez studentów Szkoła Główna Handlowa, sponsorowany przez KPMG.

 

NAZWA UCZELNI LICZBA DRUŻYN STARTUJĄCYCH LICZBA DRUŻYN W II ETAPIE ZESPOŁY W FINALE
Szkoła Główna Handlowa  (www.sgh.waw.pl)  37 10 2
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (www.ue.wroc.pl) 27 5  
Politechnika Łódzka (www.p.lodz.pl)  20 4  
Uniwersytet Gdański (www.ug.edu.pl) 18    
Politechnika Warszawska  16 2 1
Uniwersytet Warszawski 15 1  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  14 2  
Politechnika Białostocka  12    
Politechnika Wrocławska  12 2 1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  11 5  
Politechnika Gdańska  10 5  
Akademia Górniczo-Hutnicza 8    
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  8 1  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  8 2  
Uniwersytet Wrocławski  8 1  
Politechnika Poznańska  7 2  
Uniwersytet Jagielloński  7 1  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  6    
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu  6 1  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  6    
Uniwersytet Łódzki  5    
Uniwersytet w Białymstoku  5 2  
Akademia Leona Koźmińskiego 4 1  
Wojskowa Akademia Techniczna  4    
Politechnika Krakowska  3    
Uniwersytet Śląski  3    
Akademia Morska w Gdyni 2 1  
Uniwersytet Adama Mickiewicza  2 1  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2    
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  2 1  
Uniwersytet Rzeszowski  2 1  
Katolicki Uniwersytet Lubelski  1    
Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  1    
Politechnika Częstochowska  1    
Politechnika Lubelska  1 1  
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych  1    
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy 1    
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 1    
Zespoły z różnych uczelni 20 3 1