Aktualności
Odbyła się kolejna edycja konkursu „Grasz w GMC - wygrywasz MBA``!

Jest to wyjątkowy konkurs, w którym uczestnicy zespołów firmowych GMC Poland mają okazję wygrać studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. W tym roku spotkanie odbyło się w ramach XX edycji GMC Poland i zostało zorganizowane wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz firmę BIGRAM.

Spotkanie odbyło się 29.01.2020 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania uczestników konkursu przez panią Małgorzatę Oświata- Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego.

Następnie gracze przystąpili do wypełnienia testu GMAT (Graduate Management Admission Test) – jest to test matematyczno-logiczny składający się z dwóch części:

  • rozwiązywanie problemów – część ta testuje zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analizę zadań ilościowych,
  • użyteczność danych – część sprawdzająca umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji oraz wyciągania wniosków.

Uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów, w najkrótszym czasie otrzymał możliwość bezpłatnego przystąpienia do studiów Koźmiński MBA Finanse. Co więcej, wszystkie osoby biorące udział w konkursie, które zaliczyły test na minimum 42 punkty, mają możliwość aplikowania na studia MBA Finanse bez konieczności ponownego zdawania testu. Zostaną one również zwolnione z opłaty rekrutacyjnej.

Po zakończeniu testu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu prowadzonego przez dr hab. Piotra Zielonka pt.: „Pułapki poznawcze”.

Najwyższy wynik w testach typu GMAT zdobył JAROSŁAW JESIONOWSKI, który jest członkiem zespołu JAKAJANOMO reprezentującego firmę ORANGE POLSKA. Nagrodę główną – udział w studiach MBA FINANSE na ręce Pana Adama przekazał Rektor prof. ALK dr hab. Witold  T. Bielecki.

Kolejne sześć wyróżnionych miejsc zajęli reprezentanci: Orange Polska, FERRERO Polska Commercial,  Polskiej Grupy Energetycznej oraz Volkswagen Financial Services. Otrzymali oni upominki od Akademii Leona Koźmińskiego oraz książki wydawnictwa MT Biznes. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz zapraszamy do śledzenia drugiego etapu XX edycji GMC Poland.