Aktualności
Fotolia_27017771_XLs
Nowa symulacja w konkursie GMC!

W 2013 roku, na całym świecie, w konkursie zastosowana została nowa rozbudowana wersja symulatora!

Rewolucyjna zmiana w symulacji była odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się realny świat biznesu. Obecnie uczestnicy dostają w symulacji większą władzę nad spółką, a co za tym idzie większą odpowiedzialność za jej wyniki.

W nowej symulacji GMC pojawiają się decyzje dotyczące m.in.:

  • szkoleń pracowników
  • rozbudowy fabryki
  • wykorzystania surowców Premium (lepszej jakości materiałów)
  • zamówienia komponentów u podwykonawców (outsourcingu części produkcyjnej)
  • dodatkowej emisji/wycofania akcji spółki.

Obszary odpowiedzialności, na które należy zwrócić szczególną uwagę to: odpowiedzialność względem pracowników, kultura organizacji oraz odpowiedzialność względem środowiska za pozostawiany ślad węglowy (carbon footprint).

Rewolucyjna zmiana dotyczy też kryterium oceny w konkursie. Do tej pory o kwalifikacji do kolejnego etapu decydowała cena akcji spółek na giełdzie. Nowe kryterium oceny w symulacji to Wynik Inwestycyjny (Investment Performance) spółki, który uwzględnia przepływy pieniężne związane z dywidendami, oraz emisją i odkupem akcji od inwestorów.