Grupa 1
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. Stachanowcy
dlaStudenta.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Projekt V
NetWorkS!
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. Znajomi sędziów
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. NEO TEAM
Eurostudent
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. IFE PŁ Engineers
BPCC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. MADMAR 2013
Eurostudent
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. En avance
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. JMS
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 2
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. Kapitałożercy2 6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Kopiec Kreta
Akademia Leona Koźmińskiego
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. EXECON JUNIOR
Ambasadorzy GMC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. UEW-Team
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. People Behind Technology
EXATEL SA
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. Appalling Avalanche
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. Challenge Accepted 3 6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. PAKA
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 3
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. EXECS
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Nemezis
MarkaPracodawcy.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. Team Tirim Tim
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. Pandy Biznesu
Ambasadorzy GMC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. Charming Team
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. Pingwinki
THINKTANK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. SCAM
MarkaPracodawcy.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. JJKA Company
Ambasadorzy GMC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 4
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. GREEN OTI
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Aniołki Charliego
Personel i Zarządzanie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. ReSolution
Eurostudent
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. PoznanPower
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. ACME
dlaStudenta.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. Harpagans of Economics
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. Kanonierzy 6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. Phoenix
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 5
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. Kulawi Krulowie 6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Jamnik
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. RAMMA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. Quants
BPCC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. Egzekutywa Robotnicza
Carrefour Polska Sp. z o.o.
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. Grand Orient
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. Promotion Mix Team
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. Rosomaki
MarkaPracodawcy.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 6
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. Apollo
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. Nieustraszeni
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. Simply Genius
Personel i Zarządzanie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. Keszmachina
THINKTANK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. United Salmons
THINKTANK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. Grape Entertainment
dlaStudenta.pl
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. Feniks
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. Forum Edukacji Biznesowej
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 7
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. Warsaw Agalon
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. KNNN 6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. Business Ally
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. Innova
Personel i Zarządzanie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. Always Happy
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. MDSP
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. Business Angels
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. Kick-off
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
Grupa 8
Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
1. the old-boys network
Bank Zachodni WBK
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
2. KN Ekonomistów SGGW
Ambasadorzy GMC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
3. eKOnoMICZNI
MBA Manager
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
4. Gold Diggers
BPCC
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
5. RTK POLAND
GMC Alumni
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
6. BBB
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
7. New Age Kings
KPMG
6 351 527 5755635 6106400 1.5266
8. N!ron
NetWorkS!
6 351 527 5755635 6106400 1.5266