Global Management Challenge

Global Management Challenge to rozbudowana symulacja biznesowa, w której biorą udział zespoły studenckie (II – V rok studiów) oraz firmowe. Drużyny podczas zmagań wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku.

Projekt organizowany jest od 1980 roku, w formie ogólnokrajowych konkursów on-line w blisko 40 krajach. Na całym świecie inicjatywa zgromadziła już ponad pół miliona uczestników.  <www.worldgmc.com>

W Polsce, od 2000 roku, w symulacji GMC uczestniczyło już ponad 27 tysięcy osób z firm oraz uczelni z całej Polski. Organizowane przez BIGRAM polskie edycje konkursu są  jednymi z największych na świecie.

Konkurs został wyróżniony certyfikatem CEL (Certificate for teChnology-Enhanced Learning) -akredytacją Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania (EFMD – European Foundation for Management Delvelopment).

Grywalizacja i rozwój w GMC

GMC to konkurs na bazie symulacji komputerowej stworzonej dla biznesu, w której zespoły (3-5 osób) zarządzają firmami i konkurują z innymi na wirtualnym rynku. Drużyny pracownicze mogą tworzyć pracownicy różnych działów/specjalizacji, co dodatkowo sprzyja wymianie wiedzy i poszerza zakres zainteresowań uczestników.

GMC w zaawansowanym programie szkoleniowym wykorzystał element grywalizacji, będący w uproszczeniu wykorzystaniem  mechanizmów związanych z grami, w sytuacjach i dziedzinach niebędących grami.

Symulacja prowadzona jest w formie konkursu. W każdej krajowej edycji wyłaniany jest jeden zwycięzca następnie reprezentujący kraj na finałach światowych. Mamy więc tutaj element typowej rywalizacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami, „grającymi” na tych samych zasadach o osiągniecie jednego celu.

Rozgrywka nie jest toczona indywidualnie przez każdy zespół. Drużyny podzielone są na grupy w ramach których rywalizują o osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego. Decyzje jednej drużyny mają wpływ na konkurentów z grupy przez co zachodzi pełna interakcja pomiędzy uczestnikami. Przekłada się to na duże zaangażowanie emocjonalne a te z kolei potęguje przyswajaną wiedzę i motywuje graczy do pracy nad symulatorem i poprawiania wyników swojej wirtualnej firmy.

GMC Poland zyskał uznanie i jest rozpoznawalny m.in jako efektywne narzędzie rozwojowe, integracyjne wśród firm różnych branż i wielkości (w Polsce już ponad 300 firm). Innowacyjność i wykorzystane mechanizmy sprawiają że GMC znajduje również szerokie zastosowanie jako narzędzie rekrutacji młodych talentów (sponsorowanie zespołów studenckich), rozwoju umiejętności, czy też zdobywania praktyki menedżerskiej.

Film prezentuje w skrócie ideę przyświecającą inicjatywie Global Management Challenge: w jakim celu powstała symulacja, jak wygląda jej przebieg i jakie umiejętności można rozwinąć poprzez uczestnictwo.