Global Management Challenge to największa na świecie i w Polsce  biznesowa symulacja strategiczna, łącząca zalety e-learning’u z nauką przez praktykę.

 

Organizowana od 1980 roku, w formie ogólnokrajowych konkursów on-line w blisko 40 krajach, zgromadziła już ponad pół miliona uczestników.  <www.worldgmc.com>

W Polsce, od 2000 roku, w symulacji GMC uczestniczyło już ponad 25 tysięcy osób z firm oraz uczelni z całej Polski. Organizowane przez BIGRAM polskie edycje konkursu są  jednymi z największych na świecie. Zwycięzcy krajowych edycji spotykają się raz w roku na Finałach Światowych.

GMC Poland zyskał uznanie i jest rozpoznawalny jako efektywne narzędzie rozwojowe  i integracyjne wśród firm różnych branż i wielkości (w Polsce już ponad 200 firm). Do konkursu przystępują organizacje, które inwestują w rozwój swojej kadry zapraszając pracowników (różnych specjalizacji i różnego szczebla) do udziału w symulacji. Równocześnie pracodawcy zainteresowani kontaktem ze środowiskiem akademickim i pozyskaniem  młodych talentów inwestują w startujące w konkursie drużyny studenckie. (czytaj więcej o korzyściach dla firm)

ZASADY KONKURSU

Rolą drużyn startujących w konkursie  jest zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem na symulowanym rynku. Uczestnicy wypełniają arkusze decyzyjne on-line decydując m.in. o skali i jakości produkcji, kanałach dystrybucji, cenach i promocji swoich produktów, wynagrodzeniu kadry, wydatkach na marketing, podejmowanych inwestycjach, rozbudowie firmy, emisji akcji, wypłatach dywidendy itp. Zastosowana w konkursie symulacja komputerowa jest interaktywna, w związku z tym zespoły konkurują ze sobą, rywalizując o osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych. Wszystkie spółki są notowane na giełdzie, gracze mogą śledzić rozwój rynku i zachowania konkurencji. Po każdym cyklu decyzyjnym drużyny otrzymują raporty o wynikach swoich  działań, reakcji konsumentów i inwestorów na prowadzoną politykę. Na podstawie raportu i obserwacji przygotowują kolejny zestaw decyzji operacyjnych dla swojeo przedsiębiorstwa.

Kolejne cycle decyzyjne (5) składają się na etap konkursu. Cała gra toczy się on-line, dlatego uczestnicy mogą sami organizować sobie czas pracy. (zobacz agendę nadchodzącej polskiej edycji GMC) Kolejne cykle decyzyjne i etapy (on-line) prowadzą do wyłonienia najlepiej zarządzających zespołów w kraju, a następnie na świecie.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w symulacji jest kompleksowe zrozumienie sytuacji rynkowej,  zaplanowanie strategii rozwoju dla swojej firmy,  z uwzględnieniem źródeł finansowania, oraz zachowania  konkurencji. O powodzeniu w rywalizacji decyduje umiejętność współpracy w zespole, dynamicznego reagowania na zmiany rynkowe oraz skłonność do podejmowania ryzyka.

Od 2013 roku na całym świecie stosowana jest nowa rozbudowana symulacja. Kryterium w konkursie jest wynik inwestycyjny spółki (investment performance).

Przed nami 14. polska edycja konkursu, zapraszamy zespoły do rejestracji (czytaj dalej)

 

luis-alves-costa Wyzwanie rozpoczyna się w momencie, w którym drużyny otrzymują scenariusz – informacje na temat otoczenia rynkowego. Wszystkie zespoły dokonują analizy historii (wyników finansowych z ostatnich pięciu kwartałów) firmy, którą mają zarządzać. W tym momencie rozpoczyna się trudność. W pierwszym etapie firma może posiadać wystarczającą ilość środków, aby dokonać inwestycji. Rynek się rozwija, więc zarządy stoją przed łatwiejszym zadaniem, niż w sytuacji, kiedy przyszłoby im się zmierzyć z recesją lub gdyby zarządzali firmą, która dopiero pojawiła się na rynku. Drużyny występują w konkursie w podziale na grupy – mikro-rynki, w obrębie których przebiega rywalizacja. Jedną grupę tworzy maksymalnie osiem zespołów. Choć uczestnicy zarządzają w przeciągu jednego etapu jednym i tym samym przedsiębiorstwem, otoczenie rynkowe zmienia się dynamicznie przez cały czas trwania rozgrywek. Sytuacja finansowa firmy będzie zależała nie tylko od decyzji zarządów, ale również od poczynań konkurencji oraz wszelkich wydarzeń losowych. Wyzwanie polega na tym, aby stworzyć skuteczną strategię, której uczestnicy będą się konsekwentnie trzymać, aczkolwiek równie ważna jest szybka reakcja na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu firmy. Jest to bardzo istotna wartość dodana dla uczestników – różnorodność scenariuszy, która pozwala nam tworzyć, we współpracy ze szkocką firmą EDIT 515, symulację w wysokim stopniu odzwierciedlającą rzeczywisty świat biznesu. – Luis Alves Costa, założyciel i twórca GMC na świecie.

 

httpvh://www.youtube.com/watch?v=hwJEP8CIchM&list=UUATbiQGpq5dVehrPPUwXqtw