W.Rozlucki dr Wiesław Rozłucki, były Prezes GPW
Urodził się w 1947 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej  – Wydział Handlu Zagranicznego (1970). Tytuł doktora  uzyskał w dziedzinie geografii ekonomicznej. W latach 1979-1980 studiował w London School of Economics.
Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.
Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR).
Obecnie jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych : Bank BPH, Telekomunikacja Polska, TVN oraz Wasko , a także Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, oraz powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Jest doradcą banku inwestycyjnego Rothschild Polska oraz funduszu Warburg Pincus International.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.
EGatnar_006_500 Eugeniusz Gatnar, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a roku 1999 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W roku 2009 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Jest autorem 170 prac naukowych, w tym: 7 monografii naukowych, 80 artykułów, 4 podręczników oraz wielu prac naukowo-badawczych. Odbył staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), University of Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Arnhem Business School w Arnhem (Holandia).
Pełnił funkcję Prodziekana ds. Edukacji w latach 2002-2005, Prodziekana ds. Nauki w latach 2005-2008 oraz dziekana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekono-micznego w Katowicach w latach 2008-2010.
Był Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 2000-2010, doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (2007-2010), członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie (2008-2010). Jest członkiem Rady Statystyki oraz Irving Fisher Committee for Central Bank Statistics.
Metrycki_Marek Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce
Marek Metrycki jest Partnerem Zarządzającym i Prezesem Deloitte w Polsce oraz członkiem zarządu Deloitte w Europie Środkowej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat doradzał dużym przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym w zakresie optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami. W roku 2008 objął stanowisko Partnera Zarządzającego w Polsce, a w 2012 roku został członkiem zarządu Deloitte w Europie Środkowej. Jest członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu w ramach PKPP. Jest również członkiem polskiego oddziału Young Presidents Organisation, stowarzyszenia zrzeszającego liderów biznesu oraz członkiem Rady Fundacji Onkologia 2025.
bartosz_ciłkowski Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe
W styczniu 2014 roku Bartosz Ciołkowski został mianowany Dyrektorem Generalnym polskiego oddziału MasterCard Europe. Przed objęciem tego stanowiska  był szefem działu sprzedaży, odpowiedzialnym za rozwój działalności MasterCard w Polsce. Bartosz Ciołkowski rozpoczął swoją karierę w banku BZ WBK. Przed podjęciem pracy w MasterCard pracował także w Pekao SA, nadzorując działalność Departamentu Rozwoju Kart Płatniczych. Do MasterCard dołączył w 2005 roku jako Account Manager.  Następnie, jako Product Sales Specialist, zajmował się rynkiem kart kredytowych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. Od 2009 roku był odpowiedzialny za rozwój konsultingowego działu firmy, MasterCard® Advisors, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, realizując ponad 50 projektów w zakresie optymalizacji rentowności produktów płatniczych, rozwoju innowacyjnych produktów oraz programów lojalnościowych i rozwoju projektów co-brandingowych.
Bartosz Ciołkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze specjalizacją w dziedzinie polityki gospodarczej i strategii.
dariusz_bak Dariusz Bąk, Prezes Gremi Business Communication oraz eKiosku spółek wchodzących w skład Grupy Gremi.
W strukturach Grupy Gremi jest od 2012 roku. Był dyrektorem ds. dystrybucji i e-commerce w Gremi Media oraz wiceprezesem tej spółki. W 2013 roku został prezesem eKiosk S.A. – lidera dystrybucji prasy cyfrowej w Polsce. Od marca 2014 pełni funkcję prezesa Gremi Business Communication – wydawcy m.in. dzienników Rzeczpospolita i Parkiet oraz portali rp.pl. i parkiet.com
W latach 2006 – 2012 dyrektor marketingu a następnie dyrektor generalny sieci Telepizza Poland Sp. z o.o. – lidera w dostawie jedzenia do domów i biur na polskim rynku gastronomicznym. Od 1992 roku związany głównie z rynkiem FMCG zdobywał doświadczenia w działach brand marketingu, trade marketingu i sprzedaży koncernów: Bayer AG, Metro Group oraz Wella / P&G. Między innymi jako Global Product Manager w centrali koncernu Bayer AG w Niemczech zajmując się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowych globalnych marek koncernu; na stanowisku kierownika marketingu Wella Polska odpowiadając za strategię firmy na rynku konsumenckim czy też jako brand manager w Procter & Gamble opracowując i wdrażając nowatorskie programy shopper marketingowe.
Dariusz Bąk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.