Aktualności

22 lutego 2019r. na Akademii Leona Koźmińskiego odbył się wyjątkowy konkurs: „Grasz w GMC - wygrywasz MBA".

Jest to kolejna edycja spotkania organizowanego wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego i firmę BIGRAM. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele zespołów firmowych grających z XIX polskiej edycji Global Management Challenge.

Wydarzenie rozpoczęło się wypełnienia przez uczestników testu GMAT (Graduate Management Admission Test) – jest to test matematyczno-logiczny składający się z dwóch części:

  • rozwiązywanie problemów – część ta testuje zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz
  • użyteczność danych – część sprawdzająca umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji oraz wyciągania wniosków.

Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów, w najkrótszym czasie otrzyma możliwość bezpłatnego przystąpienia do studiów Koźmiński MBA Finanse. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie, które zaliczyły test na minimum 42 punkty, mają możliwość aplikowania na studia MBA Finanse bez konieczności ponownego zdawania testu. Zostaną one również zwolnione z opłaty rekrutacyjnej.

Po zakończeniu testu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu prowadzonego przez dr hab. Piotr Zielonka „Wybrane pułapki poznawcze”.

Najwyższy wynik w testach typu GMAT zdobył ADAM RADZISZEWSKI, który jest członkiem zespołu reprezentującego firmę FERRERO POLSKA COMMERCIAL. Nagrodę główną – udział w studiach MBA FINANSE na ręce Pana Adama przekazał Rektor prof. ALK dr hab. Witold  T. Bielecki oraz Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju Pani Sylwia Hałas-Dej.

Kolejne pięć miejsc zajęli reprezentanci PGE Polskie Grupy Energetycznej oraz Volkswagen Financial Services. Otrzymali oni upominki od Akademii Leona Koźmińskiego oraz książki wydawnictwa MT Biznes.