Aktualności
GMC Poland 16 edycja w grafice.

Podsumowując 16 polską edycję konkursu Global Management Challenge obserwujemy rosnący udział biznesowych zespołów w symulacji.

W edycji GMC Poland 2015 wzięło udział 96 zespołów firmowych, a dominującymi branżami były sektory usługowe oraz przemysłowe.

Uczestnicy konkursu wzięli także udział w badaniu z którego wynika, że aż 80% uważa czas poświęcony na GMC za dobrze zainwestowany.

Warto także zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w poziomie umiejętności studentów- 99% uczestników deklaruje znajomość języka angielskiego i ponad 70% ankietowanych studentów bierze udział w dodatkowych aktywnościach jak udział w wymianach studenckich, szkoleniach oraz olimpiadach naukowych. Oznacza to coraz wyższy poziom studentów kwalifikowanych do konkursu.