Rejestracja zespołu 4 osobowego

  1. Dane osobowe
  2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

  (dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

  3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
  4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

  (stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

  5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

  * należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

  6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

  (organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

  7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

  Czas zatrudnienia:

  Czas zatrudnienia:

  8. Zainteresowania
  9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?
  1. Dane osobowe
  2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

  (dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

  3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
  4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

  (stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

  5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

  * należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

  6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

  (organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

  7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

  Czas zatrudnienia:

  Czas zatrudnienia:

  8. Zainteresowania
  9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?
  1. Dane osobowe
  2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

  (dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

  3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
  4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

  (stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

  5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

  * należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

  6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

  (organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

  7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

  Czas zatrudnienia:

  Czas zatrudnienia:

  8. Zainteresowania
  9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?
  1. Dane osobowe
  2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

  (dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

  3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
  4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

  (stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

  5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

  * należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

  6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

  (organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

  7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

  Czas zatrudnienia:

  Czas zatrudnienia:

  8. Zainteresowania
  9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?

  Administratorem zbioru danych osobowych jest BIGRAM SA. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie symulacji biznesowej Global Management Challenge w Polsce w tym: przekazywanie do aktywnych studentów informacji w formie newsletterów, mailingu, komunikacji bezpośredniej oraz współpraca z partnerami Global Management Challenge w Polsce.