Rejestracja zespołu 3 osobowego

1. Dane osobowe
2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

(dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

(stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

* należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

(organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

Czas zatrudnienia:

Czas zatrudnienia:

8. Zainteresowania
9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?
1. Dane osobowe
2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

(dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

(stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

* należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

(organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

Czas zatrudnienia:

Czas zatrudnienia:

8. Zainteresowania
9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?
1. Dane osobowe
2. Edukacja - maksymalnie dwie uczelnie

(dla osób studiujących na więcej niż jednym kierunku)

3. Znajomość języków obcych (maksymalnie trzy języki)
4. Osiągnięcia - maksymalnie trzy osiągnięcia

(stypendia, szkolenia, kursy, nagrody, konkursy)

5. Udział w poprzednich edycjach GMC/Euromanager

* należy wpisać najwyższy etap, do którego dotarł Państwa zespół.

6. Działalność w ogranizacjach lub stowarzyszeniach - maksymalnie dwie organizacje

(organizacje studenckie, koła naukowe, kluby sportowe, itp...)

7. Doświadczenie zawodowe - maksymalnie dwie firmy

Czas zatrudnienia:

Czas zatrudnienia:

8. Zainteresowania
9. Dlaczego chciałbyś wziąć udział w GMC?

Administratorem zbioru danych osobowych jest BIGRAM SA. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie symulacji biznesowej Global Management Challenge w Polsce w tym: przekazywanie do aktywnych studentów informacji w formie newsletterów, mailingu, komunikacji bezpośredniej oraz współpraca z partnerami Global Management Challenge w Polsce.