Aktualności

Finałowa Gala konkursu GMC Poland 2013 odbędzie się 1 kwietnia 2014 roku na Sali Notowań GPW.
Podczas uroczystości poznamy zwycięski zespół 14.polskiej edycji konkursu. Gratulacje finaliści otrzymają ze strony sponsorów i partnerów projektu. Część oficjalną poprowadzi tradycyjnie Pani Iwona Schymalla.

 

Na początku konkursu GMC Poland do udziału przystąpiło ponad 400 zespołów, po 3 miesiącach wirtualnej rywalizacji w ostatnim etapie spotyka się już tylko osiem najlepszych zespołów.

Ostatni etap, czyli finał krajowy jest prowadzony w formie jednodniowych rozgrywek w Warszawie. W tym roku, na sali New Connect GPW, w dniu 31 marca. Uczestnicy będą mieli około godziny na podjęcie decyzji, na których przygotowanie mieli, w poprzednich etapach, aż tydzień czasu. Kryterium w GMC, w nowej wersji symulacji są Wyniki Inwestycyjne osiągane przez zarządzane przedsiębiorstwo.

Przypomnijmy, że najlepszy zespół w Polsce oprócz nagrody w postaci studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego otrzyma nominację do reprezentowania Polski na Finałach Światowych GMC.