News
On January 15 Kozminski University held a meeting organized as a part of GMC Poland - ``Play in GMC - win MBA``

It was another edition of the meeting organized together with the GMC’s Partner Kozminski University.

The meeting was attended by representatives of corporate teams participating in the 16th edition of GMC Poland and GMC Alumni Club members.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście wypełniali test typu GMAT. Osoba, która uzyskała największą liczbę punktów, w najkrótszym czasie otrzymała w nagrodę możliwość bezpłatnego studiowania programu Koźmiński MBA Finanse. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie, które zaliczyły test na minimum 42 punkty, mają możliwość aplikowania na studia MBA finanse bez konieczności ponownego zdawania testu. Zostaną one również zwolnione z opłaty rekrutacyjnej.

During the event the invited guests filled the GMAT test. The person having the greatest number of points in the shortest time received an award – free Kozminski MBA Finance program. All participants who have passed the test with a minimum of 42 points, have the opportunity to apply for MBA finance without need to solve the test again. In addition, they do not have to pay the fee for the exams.

This year Tomasz Szabluk- representing GK PGE received the highest score. Tomasz has received MBA Finance studies from Kozminski University, which he can attend in the following two years, gifts from ALK, books and subscription of magazine MyCompany.

Second and third place went to Maciej Panert and Maciej Bazyl representating GMC Alumni. Both of them also received gifts from Koźmiński University, books and subscription of magazine MyCompany.

Among the participants who as well got high scores were representatives of the following companies: Raiffeisen Bank Poland, Orifalme, Orange, Lingaro, GK PGE and TAURON.

In the second part of the meeting participants took part in a lecture titled “Emotional Intelligence” by Dr Lidia Czarkowska.

The main prize was delivered by Sylwia Hałas – Head of education and development programmes at Koźmiński University. Among other participants there were also drawn prizes – books under the GMC patronage.