I decision results in the trainee

Results after the first decision cycle in GMC trainee/demo stage. Grupa 1 Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji 4. Forum Edukacji Biznesowej ↑ 6 574 039 5898382 6326400 1.58168 1. le misere occasioni ↓ 6 326 859 5689159 5998400 1.49964 8. GMC5 ↓ 6 188 439 5932096 5940800 1.48523…