Symulacja GMC jest w rzeczywistości świetnym szkoleniem uzupełniającym wiedzę praktyczną. Przypomina jak wielka jest ranga strategicznych decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie i jak trudno naprawić popełnione na etapie planowania błędy. Posiedzenia zarządu, w grze, często odzwierciedlają rzeczywistość, gdzie przy podejmowaniu krytycznych decyzji ścieramy się i poszukujemy kompromisu. Dzięki dobremu odzwierciedleniu rzeczywistości zarząd często zapomina o tym, że jest to tylko gra, więc GMC jest także formą szkolenia grupowego, zmuszającego do zbudowania odpowiedniej atmosfery w zespole (zarządzie) pomimo często różnych cech indywidualnych poszczególnych członków zespołu. Polecamy zarówno już funkcjonującym w rzeczywistym biznesie managerom jak również tym, którzy są na progu wejścia w „poważny świat biznesu”, gdyż GMC uświadamia, że nie da się wszystkiego obliczyć, zaplanować i przewidzieć. Symulacja przybliża jak dużo zmiennych rządzi prawami rynku i jak ważna jest dopasowana do rynku strategia i konsekwencja w jej stosowaniu.