Euromanager pozwala nam poczuć się w roli zarządu, który decyduje o przyszłości i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest świetnym symulatorem pozwalającym sprawdzić umiejętności z wielu dziedzin takich jak finanse, zarządzanie, optymalizowanie itp. Konkurs wymaga od uczestników pracy w zespole, zaangażowania i wzajemnego wsparcia. Podzeliliśmy się na specjalistów. Do każdego z 5 osób należy jakiś zakres wiedzy niezbędny do podjęcia konkretnych decyzji. Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje decyzje, wypełniając formularz decyzyjny. Podjęcie trafnych decyzji wymaga kontaktu pomiędzy osobami. Spotykamy się raz w tygodniu aby wymienić między sobą informacje co do proponowanych decyzji. Wzsystkie decyzje w formularzu decyzyjnym są ze sobą ściśle powiązane. Ostateczne decyzje są zawsze podejmowane przez wszystkich na spotkaniu.