Nic nie weryfikuje tak dobrze danej strategii jak silna konkurencja, a właśnie taka jest w GMC. Wychwycenie popełnionych błędów pozwala świadomie zmieniać sposób zarządzania. Udział uczestników w procesach biznesowych pozwala na bliższe poznanie mechanizmów finansowych, które są podstawą do zarządzania strategicznego.