GMC to ogromnie kompleksowe i niezwykle skuteczne narzędzie edukacyjno-szkoleniowe, które pozwala w krótkim czasie kilku miesięcy na eksplozję talentów i umiejętności menedżerskich, strategicznych, analitycznych i interpersonalnych tym, którzy się naprawdę zaangażują. Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania w warunkach konkurencyjnych to najlepsza możliwa nauka. Lepsza (bo szybsza i bardziej kompleksowa) niż setki godzin nauki akademickiej. Każdy w moim zespole nieustannie uczył się, czytał, sprawdzał, szukał wiedzy i konfrontował ją z innymi, poszukiwał rozwiązań i przedstawiał je kolegom z zespołu. Wszystko po to, by jak najlepiej i jak najskuteczniej planować działania i podejmować decyzje w grze. Opłaciło się. Każdy z nas doświadczył pozytywnych efektów i czegoś się nauczył. Zyskaliśmy jako ludzie i jako pracownicy. Rozwinęliśmy kompetencje zarówno w twardych obszarach biznesowych (np. finanse, marketing) jak i bardziej miękkich interpersonalnych. Każdy z nas doświadczył tego, jak spójnym organizmem jest przedsiębiorstwo i jak pozornie małe i błahe elementy mogą wpływać na całą organizację.

Jeśli chodzi o mnie jako szefa zespołu, to prócz rozwinięcia kompetencji zarządczych (np. motywowanie, podejmowanie i wdrażanie trudnych decyzji, analizy i planowanie strategiczne, negocjowanie itp.) znacząco umocniło się we mnie przekonanie o tym, jak niezwykle istotna dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo dobra znajomość nie tylko własnej firmy, ale i konkurencji.”