Praca w konkursie pozwala rozszerzyć horyzonty zarówno studentom, jak i osobom z ogromnym doświadczeniem biznesowym. Euromanager to bardzo rozbudowany i zaawansowany symulator, wymarzone studium przypadku, które daje prawie nieograniczone możliwości nauki poprzez praktykę, a zatem rozwoju. Dla tych pierwszych stanowi szansę na zasmakowanie w roli dyrektorów, prezesów, właścicieli firm. Tym drugim daje niepowtarzalną szansę wypróbowania skuteczności wielu strategii i posunięć, które znajdują odzwierciedlenie w realnym świecie. Wszystkich, natomiast, uczy tego, co w realnym świecie jest niezbędne: współpracy, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, wrażliwości ekonomicznej oraz otwartości na różne pomysły, współdziałania w grupie i dochodzenia do kompromisu.