Wszystko zaczęło się na ćwiczeniach z przedmiotu Gry i problemy decyzyjne. I tak jak każdy pilot zanim zasiądzie za sterami prawdziwego samolotu poddawany jest ćwiczeniom na symulatorze lotów, tak my ćwiczyliśmy zarządzanie przedsiębiorstwem kierując wirtualnymi firmami w otoczeniu konkurencyjnym, którym to sami dla siebie byliśmy. W rozgrywkach trzeba się wykazać dużą kreatywnością, umiejętnością planowania i przewidywania zachowań konkurencji, bo wystarczy, że jedna firma zadziała agresywnie marketingiem i cenami, wywoła w ten sposób większy popyt na swoje wyroby, a rynek zostanie z zapasami. Ewolwenta była początkowo zespołem studenckim Koła Naukowego Zarządzania pod kierownictwem dr Neumanna. Obecnie jesteśmy już w większości absolwentami, czujemy się silni i gotowymi na podjęcie dużych wyzwań na rynku pracy, rozwinęliśmy swoje pasje, zainteresowania.