O konkursie dowiedziałem się ze standu zorganizowanego na moim wydziale (…) Doszedłem do wniosku, że to może być świetna okazja, aby sprawdzić, czego tak na prawdę nauczyłem się przez dotychczasowy okres studiowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Odezwałem się do moich przyjaciół, których uważałem za najlepszych do tego przedsięwzięcia i tak zrodził się nasz zespół.(…) Nasze spotkania trwały minimum kilka godzin… Często się sprzeczaliśmy i nie zgadzaliśmy, lecz ostatecznie dochodziliśmy do kompromisu. Przy okazji konkursu nie tylko wiele się nauczyliśmy z kanonów zarządzania firmą, (…) wyrobiliśmy umiejętności prezentowania swoich argumentów, bronienia ich oraz uznawania wyższości innych, z którymi początkowo się nie zgadzaliśmy. Uważam, że konkurs jest świetną okazją do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami.