GMC to okazja do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w firmie. Przekłada się to na późniejsza współdziałanie. Gra jest też świetną okazją do zdobycia dodatkowych kompetencji z zakresu świadomości biznesowej i wpływu podejmowanych decyzji na sytuację firmy. W obecnej sytuacji fuzji dla BZ WBK taka świadomość w jak największej liczbie naszych pracowników jest kluczowa. Wartościowe jest również to, ze możemy przyczynić się do rozwoju świadomej biznesowo przyszłej kadry – inwestując w zespoły studenckie.”