W momencie wejścia na rynek pracy, niezwykle duże znaczenie mają wszelkie doświadczenia zdobyte jeszcze w czasie studiów wyższych, które mogą świadczyć o potencjale i umiejętnościach. Pracodawcy oczekują od studentów aktywnej postawy i samodzielności, również na etapie nauki. W konkursie GMC odnajdują ciekawych kandydatów, ambitnych i aktywnych, chcących rozwijać swoją wiedzę i doświadczenia. Oprócz praktycznej nauki w GMC dotyczącej mechanizmów rynkowych i zasad biznesowych, studenci uczą się współpracy w zespole, komunikacji, podziału odpowiedzialności. Wcielając się w rolę menedżerów w wirtualnej firmie w GMC, mogą spróbować swoich sił w roli prezesów i przy okazji poznać swoje silne i słabe strony. Studenci, którzy mogą pochwalić się sukcesami w GMC, są przez rynek odbierani jako kandydaci już na wstępie znacznie lepiej przygotowani do pracy w środowisku biznesowym. –