GMC to rewelacyjna szkoła zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala nam, studentom, wykorzystać wiedzę i umiejętności teoretyczne w praktyce. Konkurs rozwija umiejętności strategicznego myślenia, analizowania napotkanych problemów, a także uczy całościowego spojrzenia na biznes, począwszy od kadr, przez produkcję, marketing, a na finansach skończywszy. Ponadto, konkurs jest doskonała szkołą pracy zespołowej. Odpowiedni podział obowiązków, jasne zasady komunikacji, a także zaangażowanie uczestników, stanowią bowiem podstawy sukcesu w GMC. Wszystkie zalety konkursu powodują, iż zdobyte w nim doświadczenie jest nie do przecenienia w kontekście naszej przyszłej kariery zawodowej.

Michał PłotnickiSKND; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie firmą, brzmi prosto, jednak w rzeczywistości to ciąg decyzji i wyzwań, które wymagają zaangażowania i konsekwencji w działaniu. Euromanager był dla nas pierwszym tego typu doświadczeniem. Pomimo tego, iż jest to tylko symulacja, która jest pewnym uproszczeniem rzeczywistości, uświadomiła nam jak wiele aspektów mieści się w pojęciu kierowania firmą. Czy doświadczenie to zaprocentuje w przyszłości? – bez wątpienia! Czy polecamy udział? – jak najbardziej!

Tomasz KretowskiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Narodowy Bank Polski od kilku lat wspiera inicjatywę Global Management Challenge, której celem jest wzbogacanie wiedzy ekonomicznej szczególnie wśród młodzieży. NBP patronuje m.in. zespołom biorącym udział w zmaganiach konkursowych. Projekt GMC jest doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy w praktyce oraz rozwijania umiejętności pracy zespołowej. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenia przydadzą się uczestnikom zarówno w życiu prywatnym i w karierze zawodowej. Umiejętność współpracy, pogłębiania wiedzy, podejmowania odpowiedzialnych decyzji z pewnością przyniesie korzyści – dla nich i być może dla całej gospodarki

Paweł JareckiWydział Komunikacji Internetowej NBP

Wszystko zaczęło się na ćwiczeniach z przedmiotu Gry i problemy decyzyjne. I tak jak każdy pilot zanim zasiądzie za sterami prawdziwego samolotu poddawany jest ćwiczeniom na symulatorze lotów, tak my ćwiczyliśmy zarządzanie przedsiębiorstwem kierując wirtualnymi firmami w otoczeniu konkurencyjnym, którym to sami dla siebie byliśmy. W rozgrywkach trzeba się wykazać dużą kreatywnością, umiejętnością planowania i przewidywania zachowań konkurencji, bo wystarczy, że jedna firma zadziała agresywnie marketingiem i cenami, wywoła w ten sposób większy popyt na swoje wyroby, a rynek zostanie z zapasami. Ewolwenta była początkowo zespołem studenckim Koła Naukowego Zarządzania pod kierownictwem dr Neumanna. Obecnie jesteśmy już w większości absolwentami, czujemy się silni i gotowymi na podjęcie dużych wyzwań na rynku pracy, rozwinęliśmy swoje pasje, zainteresowania.

Rafał MikułkoEwolwenta

GMC to ciekawa możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania firmą. Podczas gry trzeba było dobrze poznać otoczenie i zastanowić się przed wypełnieniem arkusza decyzyjnego. Konkurs uczy również zarządzania projektem. Można szerzej spojrzeć na organizację, podejmować decyzje w szerszym kontekście i widzieć efekty. Decyzje mają przełożenie na sytuację na rynku, na cenę akcji. Na co dzień działamy tylko w jakimś określonym obszarze. GMC pozwala spojrzeć na organizację jako na całość. W konkursie można być decyzyjnym, dzielić się odpowiedzialnością w zespole.

Anna PłocicPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Nic nie weryfikuje tak dobrze danej strategii jak silna konkurencja, a właśnie taka jest w GMC. Wychwycenie popełnionych błędów pozwala świadomie zmieniać sposób zarządzania. Udział uczestników w procesach biznesowych pozwala na bliższe poznanie mechanizmów finansowych, które są podstawą do zarządzania strategicznego.

Tomasz ŁawrywianiecOrange Polska

Byłam szefem grupy. Na co dzień nie szefuję, więc było to dla mnie nowe doświadczenie. Gdybym startowała drugi raz, wiele rzeczy zrobiłabym inaczej. Nauczyłam się, że nie należy zostawiać decyzji na ostatnią chwilę oraz, że warto jest odpowiednio dzielić zadania.

Magdalena KrzanowskaPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Na pewno widzimy swoją przyszłość w roli menedżera, będącego jednocześnie specjalistą od najnowszych technologii [i dlatego startowaliśmy w GMC]. Wiemy, że łącząc naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki z umiejętnościami menedżerskimi, możemy osiągnąć prawdziwy sukces. GMC dało nam niezwykłą okazję do zrozumienia złożoności decyzji, jakie trzeba podejmować, by efektywnie zarządzać firmą i do sprawdzenia się w roli menedżerów.

Marek RogalaUniwerystet Warszawski

Zasady gry są bardzo bliskie wartościom Orange – wymagają działania w jasny i zrozumiały sposób, skupienia się na tym, co ważne, gotowości do dzielenia się z innymi, zadowolenia ze wspólnej pracy, zaangażowania w działaniu, gotowości do poszukiwania najlepszych rozwiązań. Bardzo ciekawa była możliwość zgłoszenia do rozgrywek zarówno drużyn studenckich, jak i pracowniczych, ponieważ dawała okazję do poznania efektów pracy bardzo różnych grup. Interesująca była także szansa obserwowania integracji i postępów w pracy poszczególnych zespołów Orange w trakcie gry.

Grzegorz SteinkeDyrektor Rekrutacji i Rozwoju w Orange

GMC to okazja do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w firmie. Przekłada się to na późniejsza współdziałanie. Gra jest też świetną okazją do zdobycia dodatkowych kompetencji z zakresu świadomości biznesowej i wpływu podejmowanych decyzji na sytuację firmy. W obecnej sytuacji fuzji dla BZ WBK taka świadomość w jak największej liczbie naszych pracowników jest kluczowa. Wartościowe jest również to, ze możemy przyczynić się do rozwoju świadomej biznesowo przyszłej kadry – inwestując w zespoły studenckie.

Paweł NoculakDyrektor ds. Rozwoju, Bank Zachodni WBK S.A.