Tegoroczna edycja konkursu GMC jest naszym pierwszym doświadczeniem w zarządzniu wirtualnym przedsiębiorstwem. Jednak, mając merytoryczne oraz po części praktyczne przygotowanie do podejmowania trafnych decyzji z zakresu zarządzania firmą produkcyjną, potrafimy wyczuć granicę między suchymi liczbami a intuicją menadżerską. Domyślając się że, wewnętrzne algorytmy aplikacji softwareowej nie posiadają właściwości adaptacyjnych, optymalnym rozwojem firmy są procesy decyzyjne oscylujące w pobliżu idealnej i stałej ścieżki postępowania, która jest zaimplementowana w modelu gry. Naszą receptą na sukces jest zatem elastyczne dopasowanie się do sztywnych reguł i algorytmów, które rządzą wirtualnym rynkiem tzn. szybka i skuteczna reakcja niwelującą rynkowe anomalie. Natomiast sama strategia długoterminowa mająca na celu selekcjonowanie skutecznych decyzji sprzyjających wzrostowi wartości akcji przedsiębiorstwa jest na tyle złożonym problemem, że jakiekolwiek wspomagające narzędzia strategiczne stosowane, bez trzeźwego podejścia całego zespołu, są bezużyteczne. Dlatego symbioza teoretycznych oraz praktycznych umniejętności to jedyny sposób na miejsce w czołówce. Mamy nadzieje że nasze spostrzeżenia wyzwolą w Was pozytywne bodźce a sposób zarządzania firmą oprzecie na innowacyjnym podejściu.