GMC to rewelacyjna szkoła zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala nam, studentom, wykorzystać wiedzę i umiejętności teoretyczne w praktyce. Konkurs rozwija umiejętności strategicznego myślenia, analizowania napotkanych problemów, a także uczy całościowego spojrzenia na biznes, począwszy od kadr, przez produkcję, marketing, a na finansach skończywszy. Ponadto, konkurs jest doskonała szkołą pracy zespołowej. Odpowiedni podział obowiązków, jasne zasady komunikacji, a także zaangażowanie uczestników, stanowią bowiem podstawy sukcesu w GMC. Wszystkie zalety konkursu powodują, iż zdobyte w nim doświadczenie jest nie do przecenienia w kontekście naszej przyszłej kariery zawodowej.