Przygotowania do konkursu rozpoczęły się w styczniu, kiedy zebraliśmy naszą drużynę. Tak się złożyło, że cały jej skład stanowili uczestnicy programu rozwoju kompetencji menedżerskich People Grow! w Banku Millennium. Dwie uczestniczki, Ola Bielecka i Małgorzata Szutkowska, zajmowały albo właśnie miały objąć swoje pierwsze kierownicze stanowiska. Właściwe przygotowania rozpoczęły się od wyboru nazwy i opracowania arkuszy kalkulacyjnych. Później, w trakcie symulacji, na bieżąco wymienialiśmy się wiedzą, dyskutując i szukając optymalnych wariantów w wymiarze rentowności, ryzyka i opcji wzrostu. W półfinale napotkaliśmy przyszłych triumfatorów, z których jeden zresztą w trakcie trwania konkursu został przyjęty do Banku Millennium i… także na program People Grow! Udział w Euromanagerze dał mi wiele satysfakcji, pozwolił nawiązać nowe znajomości, wreszcie wpłynął na mój bardziej kompleksowy i bardziej wnikliwy sposób patrzenia na przedsiębiorstwo. Wiedzę zdobytą w symulacji wykorzystuję na co dzień, pracując w ramach kolejnej rotacji w Departamencie Decyzji Kredytowych, Wydziale Przedsiębiorstw. Jest też jednak druga strona medalu: wiedzę zdobywaną w departamencie mam nadzieję użyć jeszcze kiedyś w Euromanagerze…