Obserwacja otoczenia konkurencyjnego i jego analiza oraz reakcje klientów na wprowadzane zmiany dało mi unikalną wiedzę na temat problemów na które napotyka każdy producent. Na studiach uczyłem się co się stanie, gdy zmieni się jeden parametr przy założeniu ceteris paribus. Tutaj steruje się każdym czynnikiem i doświadcza się jak bardzo złożone jest funkcjonowanie na rynku i generowanie najwyższej wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. W symulacji bardzo ważne okazało się pozbycie się standardowych schematów. Recepta na sukces w grze to pilnowanie centów, bo jak powiedział John Davidson Rockefeller „miliony pilnują się same.