Deloitte jest żywotnie zainteresowany dotarciem do najzdolniejszych młodych ludzi, którzy chętnie podejmują wyzwania związane z nowoczesnym zarządzaniem i lubią się sprawdzać w coraz to nowych sytuacjach. Takie jak te w konkursie GMC. Liczymy, że poprzez konkurs poznamy wielu znakomitych studentów, którzy po zdobyciu nowych doświadczeń i umiejętności będą je umieli wykorzystać na ścieżce swojego rozwoju i kariery. Równie podekscytowani udziałem w konkursie są również nasze koleżanki i koledzy z firmy Deloitte, którzy staną w szranki konkursu w sześciu zespołach między departamentalnych. Liczymy na ducha sportowej rywalizacji, kompetencje członków wszystkich zespołów, innowacyjne, niestandardowe podejście do wyzwań związanych z zarządzaniem wirtualnymi firmami  no i na to że tegoroczna edycja GMC wyłoni wiele młodych  talentów, które zasilą zarówno naszą firmę jak i inne podmioty polskiej gospodarki.