Konkurs dostarczył nam niezapomnianych wrażeń związanych z zarządzaniem wirtualnym przedsiębiorstwem. Unaocznił nam jak trudne i wymagające jest to zadanie. Mieliśmy szansę przekonać się, że niełatwo jest podejmować decyzje w wysoce konkurencyjnym i zmiennym środowisku rynkowym, gdy pod uwagę należy brać wiele różnorodnych, wzajemnie na siebie oddziałujących czynników.