Zasady gry są bardzo bliskie wartościom Orange – wymagają działania w jasny i zrozumiały sposób, skupienia się na tym, co ważne, gotowości do dzielenia się z innymi, zadowolenia ze wspólnej pracy, zaangażowania w działaniu, gotowości do poszukiwania najlepszych rozwiązań. Bardzo ciekawa była możliwość zgłoszenia do rozgrywek zarówno drużyn studenckich, jak i pracowniczych, ponieważ dawała okazję do poznania efektów pracy bardzo różnych grup. Interesująca była także szansa obserwowania integracji i postępów w pracy poszczególnych zespołów Orange w trakcie gry.