GMC to ciekawa możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania firmą. Podczas gry trzeba było dobrze poznać otoczenie i zastanowić się przed wypełnieniem arkusza decyzyjnego. Konkurs uczy również zarządzania projektem. Można szerzej spojrzeć na organizację, podejmować decyzje w szerszym kontekście i widzieć efekty. Decyzje mają przełożenie na sytuację na rynku, na cenę akcji. Na co dzień działamy tylko w jakimś określonym obszarze. GMC pozwala spojrzeć na organizację jako na całość. W konkursie można być decyzyjnym, dzielić się odpowiedzialnością w zespole.