Udział w Euromanagerze był jednym z ciekawszych doświadczeń w naszym dotychczasowym życiu zawodowym. Dopiero z perspektywy czasu możemy ocenić jego efektywność jako narzędzia szkoleniowego. Największym wyzwaniem była praca w zespole gdzie było kilka, czasem bardzo różnych zdań. Często musieliśmy dokonywać trudnych wyborów co do priorytetowych działań na rynku a w efekcie wypracować wspólną strategię przedsiębiorstwa. W związku z tym, że jesteśmy pracownikami jednego działu, nie mieliśmy problemów z pogodzeniem pracy z konkursem. Każdy z nas, po samodzielnej analizie wyników, wnosił propozycje co do rozwiązań i po kilkugodzinnych dyskusjach podejmowaliśmy ostateczną decyzję.