14. edycja konkursu GMC Poland 2013

W 14. edycji konkursu wystartowało ponad 420 zespołów. Sponsorami generalnymi projektu byli: Bank Zachodni WBK, KPMG oraz Orange Polska. Była to wyjątkowa edycja z uwagi na zastosowanie na całym świecie nowej rozbudowanej wersji symulatora. Po raz pierwszy uczestnicy rywalizowali o osiągnięcie najwyższego wyniku inwestycyjnego swoich firm (wcześniej kryterium była cena akcji).

15. edycja konkursu GMC Poland 2014

W 15. polskiej edycji konkursu Global Management Challenge wystartowało aż 320 zespołów. Zespoły studenckie reprezentowali przedstawiciele ponad 40 uczelni wyższych. Najwięcej z: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki pod patronatem GMC Alumni

Klub GMC Alumni objął patronatem dwie bardzo interesujące pozycje książkowe, wydane przez Wydawnictwo MT Biznes: „Twarzą w twarz z kapitalizmem. Realne rozwiązania dla niezdrowego systemu ekonomicznego” oraz „Zespole, do dzieła! Czas na wspólne wyzwania”.

Rozgrzewka przed 17 edycją konkursu GMC Poland 2016

Rozgrzewka przed 17 edycją konkursu GMC Poland 2016 W rywalizacji 17 polskiej edycji konkursu GMC Poland 2016 weźmie udział 320 zespołów. Przed rozpoczęciem konkursu, drużyny mogą przygotować się do rozgrywki w etapie tzw. demo treningu. Etap demo jest szansą na obmyślenie taktyki, ustalenie podziału ról w drużynach (każdy zespół składa się z 3 do 5…