Konkurs GMC składa się z dwóch pięciotygodniowych etapów on-line (poza finałem krajowym). Każdy etap składa się z pięciu cykli decyzyjnych. Pierwszy etap poprzedza wprowadzenie w postaci tzw. demo treningu. Cykl decyzyjny to okres, w którym zespoły mogą opracowywać decyzje. Od samych uczestników zależy ile czasu poświęcą na udział w GMC. Ostrzegamy – symulacja jest wciągająca, a grywalizacja angażująca, w związku z tym efektem może być dłuższa praca nad decyzjami w zespołach niż planowaliście przystępując do konkursu;-) Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników poprzednich edycji wynika, że czas na GMC to minimum 4 godziny w tygodniu. W kolejnych cyklach decyzyjnych czas analizowania scenariuszy może się skracać. Na czas pracy wpływa też sama dynamika pracy w zespole.

*Rozpoczęcie danego etapu oznacza przekazanie kierownikom zespołów danych potrzebnych do zalogowania się na stronie służącej do podejmowania decyzji oraz termin udostępnienia historii firmy/scenariusza do danego etapu na stronie www.gmcpoland.pl

Etap treningowy, I etap i II etap odbywają się on-line. Oznacza to, iż zgodnie z harmonogramem kierownik zespołu powinien, przed upływem terminu na daną decyzje (**’terminy przekazania decyzji przez zespoły’), zalogować się na stronie i wypełnić arkusz decyzyjny w imieniu swojej drużyny.

Natomiast dokładny czas, kiedy uczestnicy będą 'obradowali’ oraz decyzja, ile czasu poświęcą na dany cykl decyzyjny, zależy od samego zespołu.

Jeśli członkowie zespołu nie mogą spotkać się w danym cyklu decyzyjnym, aby opracować decyzję mogą komunikować się w każdy inny możliwy sposób. (Komunikatory internetowe są stosowane również przez zespoły, których członkowie przebywają w różnych miastach, a czasem nawet krajach.)

***Informacją zwrotną po każdym cyklu decyzyjnym jest raport dla zarządu, dostępny dla każdego zespołu po zalogowaniu się w określonych poniżej terminach. Na podstawie raportów zespoły opracowują kolejne decyzje.

Do udziału w konkursie wystarczy pakiet MS Office oraz dostęp do Internetu.