Rozgrzewka przed 17 edycją konkursu GMC Poland 2016

Rozgrzewka przed 17 edycją konkursu GMC Poland 2016 W rywalizacji 17 polskiej edycji konkursu GMC Poland 2016 weźmie udział 320 zespołów. Przed rozpoczęciem konkursu, drużyny mogą przygotować się do rozgrywki w etapie tzw. demo treningu. Etap demo jest szansą na obmyślenie taktyki, ustalenie podziału ról w drużynach (każdy zespół składa się z 3 do 5…