Najlepsi Ambasadorzy GMC

W dniu 21 listopada w siedzibie BIGRAM SA odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Programu Ambasadorskiego Global Management Challenge. Uczestnicy mieli okazję przedyskutować swoje działania promocyjne na uczelniach oraz porozmawiać o swoich doświadczeniach z innymi ambasadorami. Już teraz rozpoczęto także dyskusję na temat kolejnej edycji i nowych pomysłów na rozwój Programu Ambasadorskiego.