Podsumowanie GMC Poland 2014 oraz rekomendacje uczestników

Przedstawiamy publikację obejmującą komentarze oraz opis doświadczeń finalistów i uczestników poprzednich edycji konkursu GMC Poland. W dokumencie zebrane zostały porady dotyczące udziału w konkursie, pracy zespołów, wykorzystania narzędzi w symulacji i korzyści płynących z udziału w projekcie. Znajduje się tam również krótkie podsumowanie dotyczące ubiegłorocznej edycji, firm uczestniczących w rywalizacji oraz statystyki dotyczące zespołów studenckich.