Rozwój w GMC Poland

Rozwój w GMC W styczniu wśród uczestników I etapu konkursu przeprowadzone zostały ankiety dotyczące rozwoju umiejętności w ramach konkursu. Wyniki badania wskazują następujące obszary, jako te, w których ankietowani widzą największy wzrost umiejętności: – Analiza i wnioskowanie danych – 91 % respondentów, – Planowanie i wdrażanie strategii – 85% oraz – wpływ różnych czynników na…