Ranking firm uczestniczących w GMC

Global Management Challenge został zorganizowany po raz pierwszy w Polsce w 2000 roku. Przez wszystkie 14 edycji konkursu wzięło w nim udział ponad 25 tysięcy uczestników, reprezentujących ponad 300 firm. Z każdym rokiem coraz więcej osób jest zainteresowanych udziałem w tym prestiżowym wydarzeniu, gdyż studenci jak również pracownicy firm stale chcą podnosić swoje kompetencje. Udział…