Wyniki po II decyzji – II etap

  Grupa 1 Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji 5. IFE PŁ Engineers BPCC ↑ 7 326 115 5880406 6954800 1.73877 7. En avance GMC Alumni ↑ 7 257 783 5099136 6202800 1.72309 3. Znajomi sędziów Bank Zachodni WBK ↑ 6 880 971 5983538 6467600 1.61693 1. Stachanowcy dlaStudenta.pl…