Wyniki po I decyzji – II etap

  Grupa 1 Nr firmy Nazwa zespołu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji 6. MADMAR 2013 Eurostudent ↑ 6 632 039 5836564 6384400 1.59612 3. Znajomi sędziów Bank Zachodni WBK ↑ 6 617 679 5999031 6208400 1.55212 5. IFE PŁ Engineers BPCC ↑ 6 593 239 5835716 6345600 1.58646 1. Stachanowcy dlaStudenta.pl ↑…